Cinsiyet ve Direniş Gender and Resistance
Lab MODE kapsamında yer alan Gezi Lab çalışmalarının ikinci mini laboratuvarında, direniş kültürü çerçevesinde toplumsal cinsiyet  algısı ve bunun geniş kapsamda yansımaları üzerine konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor, ortak-yaratımlarda bulunuluyor.

23 AĞUSTOS, CUMA

10:00 – 13:30 Projelerin Tartışılması

Birinci mini lab sonrasında katılımcılar tarafından ortaya çıkan yapıtların birlikte izlenmesi ve tartışmaya açılması.

14:30 – 18:00 Gezi çerçevesinde Cinsiyet ve Direniş’e Giriş

Bu konuda göze çarpan görsel-işitsel materyallerin, konu başlıklarının, haberlerin ve anektodların ortaya konması ve analizi; referans noktalarının saptanması. Örnekler: cinsiyetçi küfürler ve oto-sansür; Gezi’de kullanılan sloganlar; anneler zinciri; başörtüsünün gündeme gelişi; LGBT’nin direnişe katkısı; park “babaları”; feminist hareketin direnişteki rolü; #feministdiren, #direnhamile, polis tacizi...

24 AĞUSTOS, CUMARTESİ

10:00 – 12:00 Konuşma #1

Bu yılki LGBT Onur Haftası organizasyon ekibinden Avukat Levent Pişkin ile LGBT topluluğu ve direniş üzerine tarihsel ve sosyolojik perspektifi de ortaya koyan bir sohbet gerçekleştireceğiz.

12:30 – 14:30 Konuşma #2

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Özbay “Direnişçi Erkelik” kavramını tanımlayarak bunu üniversitede üzerinde çalışmakta olduğu bir karikatür projesi ile buluşturan bir sunum yapacak. Bildiğimizden, hissettiğimizden ve bize gösterilenden farklı bir erkekliğin ters yönde bir dip akıntısı gibi işlemekte olduğundan ve Gezi sürecinde bizim algımıza girdiğinden bahsedecek.

15:30 – 17:30 Konuşma #3

Sosyalist Feminist Kolektif temsilcileri, Gezi kapsamında feminist direnişe dair tecrübelerini bizlerle paylaşırken cinsiyetçi küfürler ve polis tacizi gibi konuların üzerinde duracaklar.

25 AĞUSTOS, PAZAR

11:00 – 14:00 Deneysel Film/Video Atölyesi

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ümit Özsoy deneysel film-video üzerine bir atölye gerçekleştirecek.

15:00 – 18:00 Projelerin tartışılması

İkinci mini lab sonrasında katılımcıların yapacağı çalışmaların konuşulması ve somut bir strateji oluşturulması.

As a part of Lab MODE, the second mini lab of the Gezi Lab is underway. In the context of the culture of resistance, discussions will be held on the notion of socially constructed gender and its wider implications within the society.

23 August, Friday

10:00 – 13:30 Project Talk.

Media works that have been created by the participants after the first mini lab session will be presented and discussed.

14:30 – 18:00: Introduction to Gender and Resistance within the scope of the Gezi Park Protests. 

The presentation and analysis of notable materials, topics, news and anecdotes; discussions on the point of references of the subject matter.

Examples will include: Sexist language and self censor; slogans used at the Gezi protests; mother chain, a human chain of mothers against police brutality; the headscarf issue being brought back into discussion; the effect of LGBT’s during the resistance; the role of the feminist movement during the resistance; police harassment etc.

24 August, Saturday

10:00 – 12:00 Discussion #1

A conversation will be held with lawyer Levent Pişkin, one of the organizers of the LGBT Honor Week, on the LGBT community in Turkey and a historical and sociological insight into what resistance means for the community.

12:30 – 14:30 Discussion #2

An academic member of Bogazici University, Assoc. Prof. Cenk Özbay, will be defining the concept of ‘insurgent masculinity’ and will give a presentation combining it with a caricature project he has been working on. He will be discussing an alternative notion of masculinity, which is an undertow to the prevalent idea of masculinity and which is made more visible in the course of the Gezi Process.

15:30 – 17:30 Discussion #3

Representatives of the Socialist Feminist Collective will be talking about their experiences on feminist resistance within the Gezi Protests, and will be emphasizing the subjects of sexist language and police harassment.

25 August, Sunday

11:00 – 14:00 Experimental Film/Video Workshop

A session on experimental film and video with Umit Ozsoy, professor at Marmara University.

15:00 – 18:00 Project Talk

A discussion and the formation of a strategy on the projects the participants will create after the minilab.