Gezi’nin Sembolleri ve Video Eylem Symbols of Gezi and Video Activism

Lab MODE kapsamında yer alan Gezi Lab çalışmalarının ilk mini laboratuvarında, Gezi ekseninde göstergebilim (semiotics) ve video eylem (video activism) üzerine konuşmalar ve tartışmalar yapılıyor, ortak-yaratımlarda bulunuluyor. Gezi’nin sembolleri ve Gezi’de kullanılan dilin analizinin yanı sıra, Gezi’nin kahramanları / anti-kahramanları konusuna da değiniliyor.


12 Temmuz, Cuma

10:00 – 14:00 Göstergebilimi

Göstergebilimine (semiotics) giriş.

15:00 – 17:30 Direniş Mektupları

Daha önce hazırlanan direniş mektuplarının paylaşılması; bireysel ve/veya kolektif amaçlar üzerine konuşmalar.

18:00 – 19:00 Direnişin Estetiği

Yoğurtçu Parkı yakınında bulunan Park Art İstanbul Galerisi’ndeki “Direnişin Estetiği” sergisine gezi.

13 Temmuz, Cumartesi

10:00 – 14:00 Gezi’nin Dili ve Sembolleri (Prof. Dr. Özden Sözalan)

Gezi’ye ait yaratıcı materyallerin detaylı analizi, özellikle Gezi çerçevesinde kullanılan dilin incelenmesi.

15:00 – 18:00 Video Eylem – Giriş (Nagehan Uskan); Üretim ve Dağıtım Süreci (Sevgi Özçelik)

Video eylemin tanımından ve işlevinden hareketle Gezi Parkı direnişinde aldığı biçimlerin ve oynadığı rolün örneklerle tartışılması. Yatay ve anonim ağlarla örgütlenen bu videoları üreten aktif gruplara kısa bir bakışın ardından, bu videolara görünürlük kazandıran web sitelerinden Guernica TV’nin kurucusu Sevgi Özçelik dağıtım odaklı deneyimlerini aktarıyor.

14 Temmuz, Pazar

11:00 – 14:00 Projelerin tartışılması

Herkesin Gezi çerçevesinde yaratıcı medya ürettiği veya üretmeye niyetlendiği bir dönemde ne söyleyebiliriz, hangi yöntemleri benimseyerek nasıl farklı bir çalışma ortaya koyabiliriz? Gezi videolarından örneklerin incelenmesi.

15:00 – 17:30 Projelerin tartışılması

Bu mini laboratuvar kapsamında irdelenen konular çerçevesinde üretilecek çalışmaların grupla paylaşılması ve karşılıklı geribildirimler.

Lab MODE will kick off the first of the mini labs that will be a part of Gezi Lab. Discussions and collaborative work on the Semiotics of the Gezi protests and Video activism will be in focus. Apart from discussing the symbols and language of the Gezi Protests, the notion of the Hero’s/Anti-Hero’s of the protests will also be discussed.

12 July,  Friday

10:00 – 14:00 Semiology

Introduction to semiotics

15:00 – 17:30 Letters of the Resistance

Letters written by the participants about the resistance will be shared. Personal and collective objectives will be discussed.

18:00 – 19:00 The Aesthetics of Resistance

A visit to ‘The Aesthetics of Resistance’ exhibit at Park Art Istanbul Gallery.

13 July, Saturday

10:00 – 14:00 Language and Symbols of the Gezi Park Protests (Prof. Dr. Özden Sözalan)

A detailed analysis of artistic work created about the Gezi Park protests. A discussion on the language used in the protests.

15:00 – 18:00 Video Activism: Introduction (Nagehan Uskan); The Process of Production and Distribution (Sevgi Özçelik)

Discussions on what video activism means and its use in the Gezi Park resistance and a brief look on groups that play part in video activism production. The founder of Guernica.TV, a website that has contributed to the visibility of video activism in Turkey, Sevgi Özçelik will share her experiences focused on the distribution of these videos.

14 July, Sunday

11:00 – 14:00 Project Talk

In a time where everybody is trying to produce media within the frame of the Gezi Resistance, discussions on what our approach will be and the methods we could use to create something different. Examples of Gezi videos will be analyzed.

15:00 – 17:30 Project Talk

Discussions and feedback on the projects that will be created as a part of these mini labs.