Remapping Europe İstanbul Semineri Remapping Europe Istanbul Seminar
DSC_0212

Remappine Europe İstanbul Atölyesi’nin bir uzantısı olarak 2 Mart 2013 tarihinde medyada göçmen imgeleri ve anlatıları üzerine “Medyada Göçe Bakış” ana başlığı herkese açık bir seminer düzenlenmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Dolapdere Kampüsü'ndeki Sinema Salonu'nda gerçekleşen seminere atölye katılımcıları da iştirak etmiştir. Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar Semineri’nin amacı, basın-yayın, televizyon haberciliği, sinema ve belgesel film gibi medyanın farklı alanlarında çalışmalar yapan, göç olgusuna duyarlı akademisyenleri, medya yaratıcılarını ve izleyicileri bir araya getirmek, Türkiye’de göçmenlere dair var olan baskın imge ve anlatıları gözden geçirmek ve değerlendirmek, farklı bakış açılarını paylaşarak alternatif yaklaşımlar ortaya koymak için bir platform oluşturmaktır. Seminer MODE İstanbul’un projedeki ulusal partneri İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi ve Tarlabaşı Toplum Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Seminer Programı: 2 Mart 2013, Cumartesi

RME Seminer_v.8

Tüm seminer bölümleri videoya kaydedilmiştir: Seminer videoları

Seminer fotoğrafları | Seminer posteri

DSC_0212

As an extension of the Remapping Europe Istanbul Atelier, a public seminar was held on March 2nd 2013 about “the perception of migration in media” and the prevailing imagery of migrants in Turkey. All atelier participants attended the seminar that took place at the Film Theater of Istanbul Bilgi University’s Dolapdere Campus. The goal of the Public Imagery of Migrants in Turkey and Alternative Approaches Seminar was to bring together academics, media creators and audiences sensitive to the issue of migration working across different sectors related to media such as the press, television journalism, cinema and documentary films and to create a platform to view and evaluate the prevailing imagery of migrants in Turkey, to share different perspectives and to come up with alternative approaches. The seminar was organized by MODE Istanbul in collaboration with its local partners in the project, Istanbul Bilgi University’s Migration Center and Tarlabasi Community Center.


Seminar Program: 2 March 2013, Saturday

seminar program1

 

All seminar sessions have been recorded on video: Seminar videos (in Turkish – subtitles to be added later)

Seminar photos | Seminar poster
1