Hakkımızda About Us

Kuruluş Tanımı


MODE İstanbul, görsel işitsel tüm medya araçlarını kullanarak kültürel diyaloğa katkıda bulunmak üzere her sene Türkiye’de ve yurtdışında birçok önemli kuruluşla ortaklaşa olarak yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde filmler (yaratıcı medya yapıtları) üreten, bunları bir medya koleksiyonunda toplayan, kültür ve medya alanlarında projeler geliştiren ve yürüten, yaratıcı medya atölyeleri ve seminerler ile gösterim ve sergiler düzenleyen kültürel bir organizasyondur. Türkiye’nin de ön planda yer alacağı uluslarası platformlar ve ağlar oluşturmayı, bahsi geçen alanlarda sanatçılara, sanat üretimine, kültürler ve jenerasyonlar arasında fikir dolaşımına katkıda bulunmayı hedefler.


Kuruluş Amaçları ve Faaliyetleri


MODE İstanbul, farklı görsel işitsel medya araçlarını kullanarak kültürel diyalog ve jenerasyonlar arası fikir dolaşımına katkıda bulunan bir organizasyondur. Buna yönelik olarak yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde yaratıcı medya atölyeleri, film gösterimleri, sergiler, seminerler ve toplantılar düzenler. Özellikle Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan farklı kesimlerden gençlerin fikirlerini ve hikâyelerini ortaya koyan yeni görsel işitsel anlatıları tespit eder ve üretimine katkıda bulunur. Genç medya profesyonellerini ve olanakları az olan gençleri destekler; medya araçlarını kullanarak ortaya koydukları yaratıcı sanat yapıtlarının üretimine, duyurulmasına ve gösterilmesine önayak olur. Gençleri iletişim becerileri, yeni görsel işitsel medya araçları, medya okuryazarlığı gibi konularda güçlendirir, yenilikçi kültürel ve sanatsal yaklaşımlarla tanıştırır, ve onlara kendilerini ifade etmeleri, hikâyelerini paylaşmaları için imkanlar kazandırır.


MODE İstanbul ulusal ve ulus-ötesi ölçeklerde birçok önemli organizasyon ile işbirliğinde bulunur, medya ve kültür alanında çalışan çeşitli kurumlarla ortaklaşa olarak kendisinin de içinde yer aldığı yeni oluşumlar (ağ-network) kurar ve geliştirir. MODE İstanbul'un bir üyesi ve koordinatörü olarak içinde yer aldığı en önemli oluşumlardan birisi, European Cultural Foundation’ın (Avrupa Kültür Vakfı) Gençlik ve Medya Programı kapsamında başlatılan Doc Next Network adındaki ağdır. Doc Next Network, medya alanında gençler ile çalışan, belgesel ve diğer medya prodüksiyonlarını destekleyen bağımsız kültürel kuruluşların oluşturduğu Avrupa çapında bir ortaklık ağıdır.  Networkte yer alan kuruluşlar aracılığıyla üretilen tüm yaratıcı medya çalışmaları, Doc Next Network'ün online medya koleksiyonunda yer almakta ve IDFA (Hollanda), Cannes Film Festivali (Fransa), Documentarist (İstanbul), British Film Institute Future Film Festivali (İngiltere), Planet Doc (Polonya), Zemos98 Festivali (İspanya) gibi birçok önemli uluslararası platformda ve festivalde gösterime sunulmaktadır.


Organizational Description

MODE Istanbul is a cultural organization that produces films (media works) that are gathered in a media collection, develops and runs different culture and media projects, organizes creative media-making workshops and seminars as well as screenings and exhibitions in collaboration with distinguished partners on local, national, and international scales. It aims to build platforms and networks including Turkey in the forefront, to support young artists and the circulation of their art works especially in the area of media, to allow their inclusion in the public discourse, and to the exchange of ideas across cultures and generations.


Founding Goals and Activities

MODE Istanbul is an organization that uses different audio-visual media tools to stimulate cultural dialogue and exchange of ideas across borders and generations. To this end, it organizes local, national, and international creative media-making workshops, screenings, exhibitions, seminars and gatherings in selected cities, and it scouts for new audiovisual narratives, reflecting the realities and opinions of young people living in different communities across Turkey and Europe. It supports young media professionals and underprivileged young people, helping them to produce, promote and showcase their media creations. It also provides them with communication skills, new audiovisual tools and media literacy, empowers them to express themselves and listen to the stories of others, and exposes them to innovative cultural and artistic approaches.

MODE Istanbul collaborates with distinguished organizations on national and trans-national scales; it creates and develops new networks in partnership with various cultural and media organizations. One of the most important networks that MODE Istanbul is a coordinating member of is Doc Next Network, which was initiated within the framework of European Cultural Foundation’s Youth and Media Programme. Doc Next Network is a unique movement of independent cultural organizations, including MODE Istanbul in Turkey, working with young media creators across Europe. All the media and art works created via the network partners are fed into Doc Next Network’s online media collection and are showcased in multiple international platforms and festivals such as IDFA (Netherlands), Cannes Film Festival (France), Documentarist (Turkey), British Film Institute Future Film Festival (UK), Planet Doc (Poland) and Zemos98 Festival (Spain).