Radikal Demokrasi MediaLab Radical Democracy MediaLab
Doc Next Network ve Türkiye’deki temsilcisi MODE İstanbul olarak 2014’ün ilk yarısında açtığımız uluslararası Radikal Demokrasi Video Çağrısı ile “Kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf toplumlar yaratmak için ne yapabiliriz?” sorusuna cevaplar aramıştık. Radikal Demokrasi’nin yeni aşamasında ise aynı soruyu tartışmaya devam ederken, Türkiye, İngiltere, İspanya ve Polonya’da “Radikal Demokrasi MediaLab” adı altında ve “Müşterekler” konusu üzerine ortaklaşa bir multi-medya laboratuvarı düzenledik.

Müşterekleri şöyle tanımlıyoruz: Toplumun tüm üyelerinin erişimine eşit şekilde açık olması gereken hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar ile kültürel, eğitsel, kentsel, bilimsel kaynaklar. Kimisi DNA’mız, biyolojik çeşitlilik, atmosfer, nehirler, göller, okyanuslar, ormanlar ve tohumlar gibi tamamen doğanın bize bahşettiği varlıklar; kimisiyse hukuk, internet, diller, gelenekler, parklar, kent meydanları ve sokaklar gibi insan yaratımı... Basit bir ifadeyle, “paylaştığımız şeyler” anlamına geliyor, hem herkese ait olan, hem kimseye ait olmayan... Müşterekler, sivil toplumun ihtiyaçlarının merkezde olduğu, sosyal hakların ve katılımcı süreçlerin deneyim edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor, daha yaşanabilir ortak bir geleceğin temellerini oluşturuyor.

Eylül 2014 ile Haziran 2015 arasında süren MediaLab’in İstanbul ayağında kent hakkı, kentsel dönüşüm, kentsel muhalefet, katılımcılık, özyönetim, şeffaflık, erişim, ekolojik sürdürülebirlik, mega projeler ve etkileri gibi farklı konulara değindik, seçeceğimiz konu(lar) üzerinden de Müşterekleri nasıl birlikte tanımlayıp yaşatabileceğimizi tartıştık. Bu alanda faal olan sosyal oluşumlar, kolektifler, STK’lar gibi toplulukları görünür kılmak, ihtiyaçlarına vurgu yapmak ve etkilerini artırmak için video gibi farklı dijital medya araçlarını ve sosyal ağları kullanarak bir farkındalık kampanyası hazırladık: Bi' Düşün Olsun. Bunun için, aktivizm, medya üretimi, iletişim, web programlaması, etkinlik organizasyonu, fikir savunuculuğu gibi çeşitli alanlarda deneyimi olan katılımcılarla birlikte çalışıp, görsel-işitsel ve web tabanlı dijital hikâyeler oluşturduk. MediaLab aktivitelerimiz arasında disiplinlerarası bilgi ve deneyim aktarımı yapacağımız sohbetler, tartışmalar, ortak-yaratıma yönelik atölyeler, seminerler ve gösterimler yer aldı.

İstanbul MediaLab çalışmalarını 13 Aralık 2014 tarihinde 1. Kent Karşılaşması ile başlattık, 23 Mayıs 2015 tarihinde 2. Kent Karşılaşması ile bitirdik. Doc Next Network partnerleri olarak olarak uluslararası çalışmalarımızı da 29 Ekim-31 Ekim 2014 tarihleri arasında, Sevilya, İspanya’daki hazırlık toplantısıyla başlatıp 16 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda parlementerler için düzenlediğimiz savunuculuk etkinliği ile sonlandırdık.

 

sevilya_posit prepmeetdoc1 whatwhywhohow

 

Radikal Demokrasi MediaLab'ini, Doc Next Network’ün en önemli programlardan biri olan “Networked MediaLabs” programı altında gerçekleştirdik. MediaLab'lerde önce dayanışma içinde olduğumuz sosyal grupların ihtiyaçlarını gözeterek yaratmak istediğimiz sosyal etkiyi tanımlıyor; sonra bunu başarmak için farklı medya araçlarını kullanarak sosyal odaklı dijital hikâyeler üretip paylaşıyoruz. Metodolojilerimizi ortak bir terminoloji (lexicon) aracılığıyla ağ içerisinde paylaşıyor ve yerelde elde ettiğimiz deneyim ve başarıları uluslararası ölçeğe taşıyoruz. Katılımcılar, eğitmenler ve organizatörler dahil tüm iştirakçilerin kendilerini güvende hissedecekleri, rahatça ifade edebilecekleri, ‘eşler arası' (peer to peer) ve disiplinlerarası bir bilgi ve deneyim alışverişinin gerçekleşebileceği bir alan yaratıyoruz. Eğitimleri oyunlarla, müzikle, seminerlerle, konuşma ve tartışmalarla birleştiriyoruz. Ezberleri bozmak, önyargıları ortadan kaldırmak, yapıcı eleştirel bir bakış açısı oluşturmak kaygısı taşıyoruz.


MediaLab’lerde kullandığımız en önemli araç ve platformlardan biri de Doc Next Network’ün Medya Koleksiyonu. Tüm izleyicilerin, kültür alanında çalışanların, festivallerin, karar-vericilerin, basın yayın organlarının web üzerinden ulaşabileceği bu arşivde, yüzlerce alternatif kısa belgeseller, politik remix videoları, röportajlar ve fotoğraflar yer alıyor. Hedeflediğimiz sosyal etkilerde görünürlüğü artırma amacıyla da kullandığımız bu platform, geniş kitlelerin erişimine açık eleştirel ve bağımsız bir medya kanalı görevi görüyor.

Doc Next Network ve Türkiye’deki temsilcisi MODE İstanbul olarak 2014’ün ilk yarısında açtığımız uluslararası Radikal Demokrasi Video Çağrısı ile “Kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf toplumlar yaratmak için ne yapabiliriz?” sorusuna cevaplar aramıştık. Radikal Demokrasi’nin yeni aşamasında ise aynı soruyu tartışmaya devam ederken, Türkiye, İngiltere, İspanya ve Polonya’da “Radikal Demokrasi MediaLab” adı altında ve “Müşterekler” konusu üzerine ortaklaşa bir multi-medya laboratuvarı düzenledik.

Müşterekleri şöyle tanımlıyoruz: Toplumun tüm üyelerinin erişimine eşit şekilde açık olması gereken hava, su ve toprak gibi doğal kaynaklar ile kültürel, eğitsel, kentsel, bilimsel kaynaklar. Kimisi DNA’mız, biyolojik çeşitlilik, atmosfer, nehirler, göller, okyanuslar, ormanlar ve tohumlar gibi tamamen doğanın bize bahşettiği varlıklar; kimisiyse hukuk, internet, diller, gelenekler, parklar, kent meydanları ve sokaklar gibi insan yaratımı… Basit bir ifadeyle, “paylaştığımız şeyler” anlamına geliyor, hem herkese ait olan, hem kimseye ait olmayan… Müşterekler, sivil toplumun ihtiyaçlarının merkezde olduğu, sosyal hakların ve katılımcı süreçlerin deneyim edildiği bir alan olarak karşımıza çıkıyor, daha yaşanabilir ortak bir geleceğin temellerini oluşturuyor.

Eylül 2014 ile Haziran 2015 arasında süren MediaLab’in İstanbul ayağında kent hakkı, kentsel dönüşüm, kentsel muhalefet, katılımcılık, özyönetim, şeffaflık, erişim, ekolojik sürdürülebirlik, mega projeler ve etkileri gibi farklı konulara değindik, seçeceğimiz konu(lar) üzerinden de Müşterekleri nasıl birlikte tanımlayıp yaşatabileceğimizi tartıştık. Bu alanda faal olan sosyal oluşumlar, kolektifler, STK’lar gibi toplulukları görünür kılmak, ihtiyaçlarına vurgu yapmak ve etkilerini artırmak için video gibi farklı dijital medya araçlarını ve sosyal ağları kullanarak bir farkındalık kampanyası hazırladık: Bi’ Düşün Olsun. Bunun için, aktivizm, medya üretimi, iletişim, web programlaması, etkinlik organizasyonu, fikir savunuculuğu gibi çeşitli alanlarda deneyimi olan katılımcılarla birlikte çalışıp, görsel-işitsel ve web tabanlı dijital hikâyeler oluşturduk. MediaLab aktivitelerimiz arasında disiplinlerarası bilgi ve deneyim aktarımı yapacağımız sohbetler, tartışmalar, ortak-yaratıma yönelik atölyeler, seminerler ve gösterimler yer aldı.

İstanbul MediaLab çalışmalarını 13 Aralık 2014 tarihinde 1. Kent Karşılaşması ile başlattık, 23 Mayıs 2015 tarihinde 2. Kent Karşılaşması ile bitirdik. Doc Next Network partnerleri olarak olarak uluslararası çalışmalarımızı da 29 Ekim-31 Ekim 2014 tarihleri arasında, Sevilya, İspanya’daki hazırlık toplantısıyla başlatıp 16 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda parlementerler için düzenlediğimiz savunuculuk etkinliği ile sonlandırdık.

 

sevilya_posit prepmeetdoc1 whatwhywhohow

 

Radikal Demokrasi MediaLab’ini, Doc Next Network’ün en önemli programlardan biri olan “Networked MediaLabs” programı altında gerçekleştirdik. MediaLab’lerde önce dayanışma içinde olduğumuz sosyal grupların ihtiyaçlarını gözeterek yaratmak istediğimiz sosyal etkiyi tanımlıyor; sonra bunu başarmak için farklı medya araçlarını kullanarak sosyal odaklı dijital hikâyeler üretip paylaşıyoruz. Metodolojilerimizi ortak bir terminoloji (lexicon) aracılığıyla ağ içerisinde paylaşıyor ve yerelde elde ettiğimiz deneyim ve başarıları uluslararası ölçeğe taşıyoruz. Katılımcılar, eğitmenler ve organizatörler dahil tüm iştirakçilerin kendilerini güvende hissedecekleri, rahatça ifade edebilecekleri, ‘eşler arası’ (peer to peer) ve disiplinlerarası bir bilgi ve deneyim alışverişinin gerçekleşebileceği bir alan yaratıyoruz. Eğitimleri oyunlarla, müzikle, seminerlerle, konuşma ve tartışmalarla birleştiriyoruz. Ezberleri bozmak, önyargıları ortadan kaldırmak, yapıcı eleştirel bir bakış açısı oluşturmak kaygısı taşıyoruz.


MediaLab’lerde kullandığımız en önemli araç ve platformlardan biri de Doc Next Network’ün Medya Koleksiyonu. Tüm izleyicilerin, kültür alanında çalışanların, festivallerin, karar-vericilerin, basın yayın organlarının web üzerinden ulaşabileceği bu arşivde, yüzlerce alternatif kısa belgeseller, politik remix videoları, röportajlar ve fotoğraflar yer alıyor. Hedeflediğimiz sosyal etkilerde görünürlüğü artırma amacıyla da kullandığımız bu platform, geniş kitlelerin erişimine açık eleştirel ve bağımsız bir medya kanalı görevi görüyor.