Radikal Demokrasi Kent Karşılaşması 1 Radical Democracy Urban Encounter 1

Hangi İnsan Hakları? Film Festivali kapsamında düzenlediğimiz Radikal Demokrasi Kent Karşılaşmaları dizisinin ilki, 13 Aralık 2014 Cumartesi günü DEPO İstanbul’da gerçekleşti: Farklı topluluk ve disiplinlerden aktivistler, medya üreticileri, akademisyenler, sanatçılar ve fikir savunucuları, müşterek (kamusal) alanların geri kazanımı için verilen mücadeleler ile bu konudaki alternatif ve disiplinlerarası yaklaşımları farkındalık ve görünürlük ekseninde ele almak üzere bir araya geldiler.


Seminer ve atölye olmak üzere iki bölümden oluşan Kent Karşılaşması boyunca müşterek (kamusal) alanı “geri alma”, “işgal etme”, “kendine mal etme” gibi eylemler ile “sokak perfomansı”, “gerilla bahçesi” gibi yöntemleri; bir arada olmak, fikir ifade etmek ve kültürel pratiklerde bulunmak amacıyla yaratılan ortak fiziksel ve zihinsel mekanlarda yaşanan deneyimleri paylaştık. Ayrıca, eylemsellik, tabandan katılımcılık, şeffaflık, özyönetim, toplumsal bilinçlenme, kolektif üretim ve ortaklaşma pratikleri üzerinden alternatif yaklaşımları değerlendirdik. Bu kapsamda medya üretimi ve iletişim alanındaki ihtiyaçları tespit etmek, çözüm üretmek, kampanya fikir ve stratejileri geliştirmek üzere de çalışmalar gerçekleştirdik.

Kent Karşılaşması Programı'nda tüm günün detaylı programını, zamanlamalarıyla birlikte konuşmacı isimlerini, konu başlıklarını ve sunum içeriklerini bulabilirsiniz. Facebook etkinlik sayfamızı da ziyaret ededebilirsiniz.

Katılım herkese açık ve ücretsiz gerçekleşti. Ancak, 15:30'da başlayan atölye kısmına katılım için kayıt yaptırıldı.


SEMİNER: MÜŞTEREK ALANLARIN GERİ KAZANIMI, 10:30

Konuşmacılar: Özge Çelikaslan (Artıkişler Kolektifi), Boğaçhan Dündaralp (ddrlp), Aslıhan Şenel (İsanbul Teknik Üniversitesi), Can Pürüzsüz (140journos), Arzu Erturan (Sokak Bizim Derneği), Cem Baza (Gezi Parkı Sanat Kolektifi), Ezgi Öz (Kuzey Ormanları Savunması)

Medya ve iletişim, kültür-sanat, tasarım, mimarlık, şehir planlama gibi farklı alanlardan konuşmacıların, video gösterimleri eşliğinde, farklı mahallelerdeki canlandırma, iyileştirme ve koruma projeleri, alternatif plan üretimleri, müşterekleri haritalama, dayanışma deneyimleri, sokak mücadeleleri, dijital kamusal alan, sokak sanatları gibi başlıklar altında deneyimlerin paylaşımı ve soruların yanıtlanması...

ATÖLYE: ALTERNATİF KENTSEL YAKLAŞIMLAR, 15:30

Katılımcılar, müştereklerin geri kazanımına ve kentin geleceğine dair soru ve cevaplar üretti, alternatif proje girişimlerine, kullanılabilecek medya araçları ve iletişim stratejilerine yönelik fikir alışverişinde bulundu ve gruplar halinde yaratıcı egzersizler gerçekleştirdiler. Bu ortaklaşa fikir üretimi ve aksiyon alma süreci belirli aralıklarla düzenlenecek olan Kent Karşılaşmaları ile devam edecek.

yazarken  iBar Ghent


MODE İstanbul olarak Doc Next Network ile birlikte 2014’ün ilk yarısında açtığımız uluslararası Radikal Demokrasi Video Çağrısı ile “Kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf toplumlar yaratmak için ne yapabiliriz?” sorusuna cevaplar aramıştık. Radikal Demokrasi’nin yeni aşamasında ise aynı soruyu tartışmaya devam ederken, cevabın bir parçası olarak Türkiye, İngiltere, İspanya ve Polonya’da “Radikal Demokrasi MediaLab” adı altında ve “Müşterekleri Yaşatmak” konusu üzerine ortaklaşa bir multi-medya laboratuvarı düzenledik. Radikal Demokrasi Kent Karşılaşmaları’nı da aynı çalışmanın bir uzantısı olarak hayata geçirdik.

The first of the Radical Democracy Urban Encounters series was held as part of the Which Human Rights? Film Festival on December 13th, 2014 at DEPO İstanbul. The encounter  involved the participants of various communities and disciplines in talks and discussions about the struggles for reclaiming the common (public) spaces and alternative approaches, highlighting the issues of awareness and visibility. The practices of commoning, activism, grassroots participation, transparency, self-governance, placemaking and collective production were addressed; working sessions were held to identify media-communications related needs and to explore possible solutions.


Urban Encounter Program shows the full program of the day including the names of the speakers, presentation headings and descriptions. You can also visit our Facebook event page here.

The seminar and workshop were open for everyone and free of charge; however, registration was required for the workshop section.

SEMINAR: RECLAIMING THE COMMON SPACES, 10:30

Speakers: Özge Çelikaslan (Artıkişler Collective), Boğaçhan Dündaralp (ddrlp), Aslıhan Şenel (İstanbul Technical University), Can Pürüzsüz (140journos), Arzu Erturan (Streets Belong to Us), Cem Baza (Gezi Park Arts Collective), Ezgi Öz (Northern Forest Defense)

Accompanied by video screenings, the speakers (consisting of people working in an interdisciplinary manner across areas such as media-communications, culture-arts, design, architecture, urban planning) shared their experiences and answered questions, under such topics as mapping the commons, digital public space, rejuvenation projects, alternative initiatives, solidarity experiences, street arts and street struggles taking place in different neighborhoods.

WORKSHOP: ALTERNATIVE URBAN APPROACHES, 15:30

The participants were involved in working sessions and creative exercises by formulating questions & answers, exchanging ideas about alternative projects that are related to the creation/preservation of the commons, and to the future of the cities at large – concurrently thinking about possible media-making and communications strategies that can be adapted. This joint idea-generation and action-taking process is designed to continue during the upcoming Urban Encounters to be held regularly.

 

yazarken  iBar Ghent