Radikal Demokrasi Kent Karşılaşması 1 Program Radical Democracy Urban Encounter 1 Program

Radikal Demokrasi Kent Karşılaşması programında yer alan Seminer ve Atölye hakkındaki genel açıklamaları görmek için tıklayın.


10:30 - 14:00   SEMİNER: MÜŞTEREK ALANLARIN GERİ KAZANIMI 


10.30 - 10.45   Kahve ve kayıt


10.45 - 11.00   Açılış ve Video Gösterimi


Casa Grande del Pumarejo, Emek Filoğulları Benítez, İspanya/Türkiye, 2013, 05:00
Radical Democracy In Practice
, Milan Perisic, Sırbistan, 2014, 02:03


11.00 - 11.20   Kuzguncuk Bostanı Yerel MücadelesiBoğaçhan Dündaralp (ddrlp)
Boğaçhan Dündaralp yapılaşma tehlikesine karşı yirmi yıldır Kuzguncuklular tarafından korunan bostanın, yerel mücadelesi ve bostanın bugününü anlatacak.


11.20 - 11.40   Dijital ortamın tarafsız sahası - Can Pürüzsüz (140journos)
Sosyal mecraların kullanımı yaygınlaştıkça mütemadiyen yeniden tanımlanan dijital kamusal alanlar, sokak ve meydanlarda temsil bulmakta güçlük çeken topluluklar için kayda değer bir seçenek teşkil ediyor mu? Fiziksel mekanda karşılık bulamayan çoğulculuğu topluluk haberleşmesi modelinde dijital ortam aracılığıyla var edebilir miyiz? Tarafsız bir saha olmaya soyunan 140journos, sosyal mecralar üzerinden kamusal mekanı nasıl tanımladığını tartışacak.


11.40 - 12.00   Roma ve İstanbul'dan müşterekler adına öğrendiklerim - Aslıhan Şenel (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Roma ve İstanbul’da üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen farklı atölye çalışmaları aracılığıyla müşterekleri anlamaya ve baskın kent bilgisine karşılık çoğul, öznel, eleştirel anlatılar üretebilecek ortamlar yaratmaya çalışılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilmiş çeşitli haritalama işleri üzerinden kolektif bilgi üretimi ve paylaşımı deneyimleri aktarılacak. Haritalamalardan bazıları, Roma’da ESC Atelier, Teatro Valle, Angelo Mai, La Casetta Rossa gibi kültür ve sosyal amaçlı işgal mekanlarına, İstanbul’da ise Fener-Balat-Ayvansaray, Taksim Meydanı, Gezi Parkı gibi kentsel ölçekteki alanlara dair çalışmaları içeriyor.


12.00 - 12.20   Kent artığı, video kolektifi - Özge Çelikaslan (Artıkişler Kolektifi)
Bu sunum, Artıkişler Kolektifi’nin kent, emek, yoksulluk, zorunlu göç ve etnik kimlikler temaları etrafında yürüttüğü çalışmaları; otonom kolektif pratiği, kolektif hafıza üretimi ve video imajı bağlamlarında tartışacak. Sunumda İstanbul’un Artığı videoları ve kolektifin son yirmi yıllık video arşivinden parçalar gösterilecek.


12.20 - 12.30   Soru Cevap


12.30 - 12.45   Ara


12.45 - 12.50   Video Gösterimi
#OccupytheMoney, Terrorismo de Autor, İspanya, 2012, 01:43
Autonomy on Wheels, Attila Endrődi-Mike, Macaristan, 2014, 05:00


12.50 - 13.10   Müşterek Alanları Birlikte Yaratmak - Arzu Erturan (Sokak Bizim Derneği)
Kentlerdeki müşterek alanlarımızdan biri olan sokakları nasıl geri kazanabiliriz? Sokak Bizim Derneği yaşanabilir bir kent yaratmak için kentin en temel birimi olan sokaktan başlayan ve yaşanabilir sokaklar yaratmayı hedefleyen çalışmalar yapmaktadır. Ayda Bir Gün Sokak Bizim adını verdiği etkinliklerle müşterek alanları kentin farklı aktörleri bile birlikte yaratmayı deniyor. Bu konuda gerçekleştirdikleri pilot uygulamalar ve farkındalık projeleri ile Yeldeğirmeni mahallesinde yaptıkları çalışmayı paylaşacaklar.


13.10 - 13.30   Kuzey köylerini savunmak İstanbul'u savunmakEzgi Öz (Kuzey Ormanları Savunması)
1980'lerden itibaren kentin pazarlanmaya başlayan bir meta olarak sunulmasıyla İstanbul ve İstanbul etrafındaki yeşil alanların azalmasında doğru bir orantı vardır. Kent doğanın, yaşam kaynaklarının aleyhine büyümektedir. Mahalle, orman, yeşil alan, hafıza mekanı, kültür varlığı, tarihi değer, sinema, tren garı, meydan, tüm kamusal alanları savunma ihtiyacı karşılığını bulmuştur. Peki kentin merkezinde müşterek alan savunması artarak çoğalırken kentin çeperlerinde yer alan kuzey köyleri ile nasıl bir dayanışma ağı öreceğiz?


13.30 - 13.50   Kamusal alanlarının sahne haline getirilmesi - Cem Baza (Gezi Parkı Sanat Kolektifi)
Gezi Parkı'nda öğrendiğimiz yaşam ve direniş pratiklerini sanat üretiminde de hayata geçirmek ve günümüzün hiyerarşik sanat üretimine alternatif yaratmak için farklı sanat dallarından sanatçıların, sanatla bir şeyler ifade etmeye çalışanların dayanıştıkları bir oluşumdur Gezi Parkı Sanat Kolektifi. Amacı Gezi Parkı'nın polis işgalinden sonra kamu alanlarını kolektif üretimle bir sahne haline getirerek direnişe katkı vermektir.


13.50 - 14.00   Soru Cevap


14.00 - 15.30   Öğle Arası


15:30 - 18:30   ATÖLYE: ALTERNATİF KENTSEL YAKLAŞIMLAR


Katılımcılar, müştereklerin geri kazanımına ve kentin geleceğine dair soru ve cevaplar üretecek, alternatif proje girişimlerine, kullanılabilecek medya araçları ve iletişim stratejilerine yönelik fikir alışverişinde bulunacak ve gruplar halinde yaratıcı egzersizler gerçekleştirecekler. Bu ortaklaşa fikir üretimi ve aksiyon alma süreci belirli aralıklarla düzenlenecek olan Kent Karşılaşmaları ile devam edecek.

Please see here the general descriptions for the Seminar and Workshop held as part of the Radical Democracy Urban Encounter program.


11.00 – 14.00   SEMINAR: RECLAIMING THE COMMON SPACES


10.30 – 10.45   Coffee and Registration


10.45 – 11.00   Opening and Video Screening


Casa Grande del Pumarejo, Emek Filoğulları Benítez, Spain/Turkey, 2013, 05:00
Radical Democracy In Practice
, Milan Perisic, Serbia, 2014, 02:03


11.00 – 11.20   Local Struggle of the Kuzguncuk Garden - Boğaçhan Dündaralp (ddrlp)


11.20 – 11.40   The Impartial Domain of the Digital Environment Can Pürüzsüz (140journos)


11.40 – 12.00   What I Learned in Rome and Istanbul about the Commons - Aslıhan Şenel (İstanbul Technical University)


12.00 – 12.20   Urban Waste, Video Collective - Özge Çelikaslan (Artıkişler Collective)


12.20 – 12.30   Q&A


12.30 – 12.45   Break


12.45 – 12.50   Video Screening
#OccupytheMoney, Terrorismo de Autor, Spain, 2012, 01:43
Autonomy on Wheels, Attila Endrődi-Mike, Hungary, 2014, 05:00


12.50 – 13.10   Creating the Common Spaces Together - Arzu Erturan (Streets Belong to Us)


13.10 – 13.30   Defending the Norhern Villages as Defending Istanbul - Ezgi Öz (Northern Forests Defense)


13.30 – 13.50   Turning the Public Spaces into Stages  - Cem Baza (Gezi Park Arts Collective)


13.50 – 14.00   Q&A


14.00 – 15.30   Lunch break


15.30 – 18.30   WORKSHOP: ALTERNATIVE APPROACHES
The participants will be involved in working sessions and creative exercises by formulating questions & answers, exchanging ideas about alternative projects that are related to the creation/preservation of the commons, and to the future of the cities at large – concurrently thinking about possible media-making and communications strategies that can be adapted. This joint idea-generation and action-taking process will continue during the upcoming Urban Encounters to be held regularly.