Remapping Europe Remapping Europe
Remapping Europe (Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek): Bir Remix Projesi

rmelogozem

Doc Next Network tarafından tasarlanan ve yürütülen bir Remix Projesi olan “Remapping Europe (Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek)”, İspanya, Polonya, Türkiye ve İngiltere’de yaşayan ve göçmen bakış açışına sahip genç medya yaratıcılarını her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve kamusal imgelemeye katkıda bulunmayı amaçlayan araştırmacı bir sanat projesidir.

Projenin en önemli sonuçlarından biri, göç olgusuyla yaşayan ve bu konuda duyarlı genç sanatçıların, arşivlerde yer alan materyalleri ve yaratıcı medya araçlarını kullanarak oluşturacağı yapıtların ortaya çıkması, katılımcıların bakış açılarının uluslararası olarak geniş kitlelerle paylaşılmasıdır.

Bu proje ortak kültürel mirasımıza katkıda bulunmak ve kolektif hafızamızda geleceğe yönelik bir referans noktası oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Metodoloji

Proje aktivitelerinin temel prensibi, önceden yaratılmış görsel-işitsel materyallerin bir araya getirilerek ve “karıştırılarak” yeni medya yapımlarının ortaya konması anlamına gelen “remix” metoduna dayalıdır. Bu metodu kullanarak, Avrupa ve çevresindeki toplumlarda yaşayan göçmenlere dair varolan baskın imgeleri ve anlatıları yeniden gözden geçirmek, araştırmak,  değerlendirmek ve sonuçta Avrupa’yı görsel, coğrafi ve zihinsel olarak yeniden tasarlamak, hayal etmek mümkün olacaktır. Proje hakkında detaylı bilgi için: Remapping Europe websitesini ziyaret edin.

Aktiviteler

Projede yer alan ana uluslararası aktiviteler şunlardır:

 • Göçmenlik üzerine kişisel hikâyeleri olan genç dijital medya sanatçılarının katıldığı, İspanya, Polonya, İngiltere ve Türkiye’de 4 yaratıcı remix atölyesi düzenlemek (İstanbul Atölyesi hakkında bilgi almak için tıklayın);

 • Remapping Europe Medya Koleksiyonu:  Genç katılımcıların aile albümlerini, filmleri, reklamları ve haberleri kullanarak kendi hikayelerini anlattıkları 44 remix videosu (İstanbul Atölyesi'nde tamamlanan remix videolarını izlemek için tıklayın);

 • European Souvenirs: Avrupa'yı gezen canlı sinema remix performansı;

 • Remix Room: Göçmenlerin kamusal tartışma ve imgelemedeki perspektiflerini araştırmaya yönelik dijital bir alan olan;

 • Remixing Europe: Proje sürecini ve sonuçlarını belgeleyen bir araştırma yayını;

 • HOME Encounter: Nisan 2014'te düzenlenen uluslararası bir seminer;

 • Sanatçıların ortaya koyduğu yapıtların, katılımcı ülkelerde gerçekleştirilecek önemli kültürel etkinliklerde, festivallerde gösterimleri.


eu_flag_cult_en-01-1f0a2
Remapping Europe, Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmaktadır. Bu yayın, yalnızca yazarının fikirlerini yansıtmaktadır ve burada yer alan bilginin kullanımına dair Komisyon sorumlu tutulamaz.
Remapping Europe:  A Remix Project

rmelogozem

Remapping Europe, a Remix Project is an investigative artistic project by Doc Next Network with activities that stem from one underlying principle: re-mixing of media as a method to re-view, re-investigate and re-consider prevailing imagery of migrants in European societies.

In the public debate and imagery of Europe, migrants are still often portrayed along merely national, ethnic or religious lines. Specific local and personal perspectives of immigrants are often lacking and important country-or region-specific migration contexts not nuanced. This exclusion of the perspective of migrants in mainstream media also hinders creative and cultural potential. It does no justice to an inclusive and creative Europe.

Doc Next Network explores these notions in this two-year multilayered Remapping Europe project, the aim of which is to highlight the own perspectives of young migrant mediamakers in four countries by includingtheir mediaworks, stories and visions in the public discourse.

We are working with some 50  young media makers from Poland, Turkey, Spain and the UK , who have a migrant background,  to   deconstruct existing imagery of migrants in different European countries and… to remix that. By presenting their  visual remix stories we aim to create a new imagery of migrants: in and of Europe. We are interested in the debate around media, migrants, Europe and ‘ self-representation’. We invite you to take part in our journey! Visit Remapping Europe website.

Methodology

We use re-mixing of media both as a tool as well as a cultural framework. The concept of ‘remix’ refers to a broad set of social and cultural practices consisting of the fragmentation, re-ordering, and re-contextualisation of both pre-existing and new content – whether text, sound or image. A method which reveals the local and personal perspectives of migrants, as captured by a new generation of digital storytellers. Ultimately, we want to ‘re-map’ Europe visually, geographically and mentally.

Activities

 • 4 Creative remix ateliers in Spain, Poland, Turkey, and the UK involving young digital storytellers with migrant backgrounds creating new media (to get more information on the Remix Atelier in Istanbul click here);

 • Remapping Europe Media Collection: 44 films by young media-makers with a migrant background, who used their family albums, movies, commercials and news reports to tell their own story and remix the dominating imagery of migrants in European media. These works are free of use for festivals and events;

 • European Souvenirs: A live cinema remix-performance touring Europe, and making and touring of a second major artistic live cinema performance as of spring 2014;

 • Remix Room: A digital space for research & debate, investigating the migrant’s perspective in the public debate and imagery;

 • Remixing Europe: A printed publication / catalogue, documenting the processes and outcomes of the project;

 • An international seminar held in April 2014: HOME Encounter;

 • International screenings of remix works at festivals and events.


eu_flag_cult_en-01-1f0a2

Remapping Europe has been funded with support from the European Commission. Please note this publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.