Youth MODE Programı Youth MODE Program
MODE İstanbul, Doc Next Network'ün partneri olarak gençlik medya çalışmalarını 2010-2012 yılları arasında Youth MODE (Genç MODE) Program altında yürütmüştür. Bu çalışmalar kapsamında atölyeler, seminerler, film gösterimleri ve toplantılar gibi etkinlikler yer almıştır.

Doc Next Network, medya alanında gençler  ile çalışan, belgesel ve diğer medya prodüksiyonlarını destekleyen bağımsız kültürel/medya kuruluşlarının oluşturduğu bir ortaklık ağıdır. Doc Next Network, 2010 yılı itibariyle European Cultural Foundation tarafından başlatılan ve MODE İstanbul'un Türkiye temsilcisi olduğu Gençlik ve Medya Programı kapsamında başlatılmıştır; Avrupa'nın yeni belgeselcileri ve kanaat önderlerinin fikir ve görüşlerini sunmayı ve yaymayı hedeflemektedir. Program, ana mecralarda söz sahibi olamayan gençlere, iletişimde bulunabilme ve tartışmalara katılabilme fırsatını verir.

MODE İstanbul yanında British Film Institute - Future Film (İngiltere),  Zemos98 (İspanya) ve The Association of the Creative Initatives "ę", Doc Next Network partner organizasyonlarıdır. Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali / IDFA (Hollanda) ve Metropolis TV (Hollanda) de yine bu ağın ortaklarındandır. Bu kültürel kuruluşlar, belgesel film ve medya atölyeleri düzenleyerek henüz ilk çıkışlarını yapmakta olan genç medya profesyonellerini desteklerler; ayrıca gençlerin değerleri fikirlerini dile getirmek için medyayı kullanmalarının önemini vurgulayan etkinlikler düzenler ve platformlar kurarlar.

Doc Next Network'ün Vimeo'daki Medya Koleksiyonu için tıklayın.

 
Youth MODE is the youth media works unit of  MODE Istanbul; it organizes workshops, seminars, film screenings and gatherings, forms partnerships, initiates and implements projects and coordinates activities related to the youth media field

Initiated in 2010 by European Cultural Foundation and represented in Turkey by MODE Istanbul, the Youth & Media Programme aims to bring forward the views and opinions of European emerging documentary makers and opinion formers. To ensure an inclusive public opinion and debate, the programme gives access to young people who are likely to be excluded from the mainstream public discourse.

Doc Next Network, one of the ECF Youth & Media Programme’s core projects, is a partner network of independent cultural and media organisations in Europe that work with young people and media. Their activities support and showcase documentaries and media productions. MODE Istanbul is the Turkish partner of this network

Alongside MODE Istanbul, the network  includes the British Film Institute – Future Film (UK), International Documentary Film Festival Amsterdam – IDFA (Netherlands)Metropolis TV (Netherlands)Zemos98 (Spain) and The Association of the Creative Initatives “ę”. These cultural organisations set up media and documentary workshops to support the development of young emerging media professionals. They also organise gatherings and platforms that acknowledge the importance of media-use by young people expressing valuable opinions.

Click here to view the workshops and activities organized by MODE Istanbul as part of Doc Next Network.

Click here to visit Doc Next Network website. Click here to view Doc Next Network’s Media Collection on Vimeo